kỹ thuật câu đài

Kỹ thuật cân, chỉnh phao câu Đài

Kỹ thuật cân, chỉnh phao câu Đài

Trong phần Nhập Môn Câu Đài, chúng ta đã phần nào hiểu được về loại phao chuyên dụng trong Câu Đài. Ở phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào phần kỹ thuật chủ đạo trong câu Đài, đó là ...

Nhập Môn Câu Đài

Hồ Hoàng Văn Thụ

Bài viết bên dưới được tổng hợp từ các tài liệu do các bậc tiền bối trong giới Câu Đài chia sẻ rộng rải và kinh nghiệm các nhân của người viết về kỹ thuật Câu Đài nhập môn cũng như các khai niệm cơ ...

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password