Hồ Câu Cá Giải Trí Lý Ngư Bình Chánh
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo 10/6: (2021-06-10 18:36:59)

2021-06-10 18:36:59 Thông báo 10/6: Cá mới cuồng nhiệt, hôm nay tuy ít cần, nhưng ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Chúc mừng cần thủ lên heo hơn 3.5kg đạt 1.460.000 đồng. (2021-06-08 13:06:12)

2021-06-08 13:06:12 😍😍Chúc mừng cần thủ lên heo hơn 3.5kg đạt 1.460.000 đồng. 😍😍 Hồ ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Chúc mừng anh Danh bão cá liên tục hôm nay, và cuối cùng đã lên heo hơn 3.2kg đạ (2021-05-08 15:49:29)

2021-05-08 15:49:29 Chúc mừng anh Danh bão cá liên tục hôm nay, và cuối cùng đã lên ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 6/5: Tiết trời mát mẻ mấy ngày gần đây, heo nuôi lên nhẹ đạt 82 (2021-05-06 21:18:00)

2021-05-06 21:18:00 Thông báo Lý Ngư 6/5: Tiết trời mát mẻ mấy ngày gần đây, heo nuôi ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Châm cá sớm mừng 30/4 gần 100kg chép và mai châm tiếp 60kg mừng 1/5. (2021-04-30 09:26:06)

2021-04-30 09:26:06 Châm cá sớm mừng 30/4 gần 100kg chép và mai châm tiếp 60kg mừng ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Chào mừng kì nghỉ lễ 30/4-1/5 Hồ Lý Ngư sẽ châm liên tiếp 50kg chép Ngọc Trinh v (2021-04-30 00:46:43)

2021-04-30 00:46:43 😍😍Chào mừng kì nghỉ lễ 30/4-1/5 Hồ Lý Ngư sẽ châm liên tiếp 50kg ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thả cá sớm…. (2021-04-24 10:40:49)

2021-04-24 10:40:49 Thả cá sớm.... Hồ Câu Lý Ngư
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 23/4: Heo nuôi nay lên chậm, đạt 710k. Mưa gió khiến các cần th (2021-04-23 22:08:20)

2021-04-23 22:08:20 Thông báo Lý Ngư 23/4: Heo nuôi nay lên chậm, đạt 710k. Mưa gió ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 22/4: (2021-04-23 07:39:38)

2021-04-23 07:39:38 Thông báo Lý Ngư 22/4: Chép nuôi lại khởi đầu mới với 610k. Thời ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 19/4: (2021-04-20 08:42:36)

2021-04-20 08:42:36 Thông báo Lý Ngư 19/4: Heo chép nay lên nhẹ 870k. Hồ đã châm 60kg ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Chúc mừng anh khách sáng nay lên heo hơn 4kg (2021-04-20 11:17:33)

2021-04-20 11:17:33 😍😍Chúc mừng anh khách sáng nay lên heo hơn 4kg😍😍 Hồ Câu Lý ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 18/4: Hôm nay hồ khá sôi động, heo nuôi đạt trọng lượng 780k. C (2021-04-18 21:42:21)

2021-04-18 21:42:21 Thông báo Lý Ngư 18/4: Hôm nay hồ khá sôi động, heo nuôi đạt trọng ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 13/4: (2021-04-13 21:45:19)

2021-04-13 21:45:19 Thông báo Lý Ngư 13/4: Heo nuôi ăn chay, gần đây lên kí nhẹ đạt ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 11/4: (2021-04-12 08:19:01)

2021-04-12 08:19:01 Thông báo Lý Ngư 11/4: Heo nuôi nay lên nhẹ 1.330k. Các cần thủ ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Châm cá đầu tuần….. (2021-04-12 09:48:32)

2021-04-12 09:48:32 Châm cá đầu tuần..... Hồ Câu Lý Ngư
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 8/4: (2021-04-10 08:14:12)

2021-04-10 08:14:12 Thông báo Lý Ngư 8/4: Một ngày bão cá mạnh, heo nuôi chỉ lên nhẹ ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Cá đã về, đã châm trực tiếp gần 100kg… (2021-04-08 11:34:25)

2021-04-08 11:34:25 Cá đã về, đã châm trực tiếp gần 100kg... Hồ Câu Lý Ngư
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 7/4: (2021-04-07 23:05:27)

2021-04-07 23:05:27 Thông báo Lý Ngư 7/4: Heo nuôi hôm nay lên được 850k. Các cần thủ ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 4/4: (2021-04-05 09:57:08)

2021-04-05 09:57:08 Thông báo Lý Ngư 4/4: Hồ nay vắng vẻ, các cần thủ câu giải, heo ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Anh Chi khách đầu tiên đến hồ ngày khai trương, sau nhiều ngày móm giưt không hề (2021-04-03 18:48:59)

2021-04-03 18:48:59 😍😍Anh Chi khách đầu tiên đến hồ ngày khai trương, sau nhiều ngày ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 1/4: (2021-04-01 08:40:33)

2021-04-01 08:40:33 Thông báo Lý Ngư 1/4: Heo chép 2 ngày nay lên rất chậm, đạt 1.250 ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Heo chép nay tiếp tục lên nhẹ 1360 k. (2021-04-02 09:20:53)

2021-04-02 09:20:53 Heo chép nay tiếp tục lên nhẹ 1360 k. Sau một thời gian cá ăn mạnh ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 29/3: (2021-03-30 07:33:50)

2021-03-30 07:33:50 Thông báo Lý Ngư 29/3: Hôm nay heo nuôi lên rất nhẹ 1020 kg. Tuy ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 28/3: Heo nuôi lên nhẹ 900k, hiện tượng đứt trục đứt thẻo lan r (2021-03-29 09:41:58)

2021-03-29 09:41:58 Thông báo Lý Ngư 28/3: Heo nuôi lên nhẹ 900k, hiện tượng đứt trục ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 27/3: (2021-03-27 23:25:04)

2021-03-27 23:25:04 Thông báo Lý Ngư 27/3: Trời nắng oi bức, heo nuôi lên nhẹ hôm qua ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 25/3: (2021-03-25 22:23:21)

2021-03-25 22:23:21 Thông báo Lý Ngư 25/3: Chúc mừng anh Cường đã lên heo 3.8kg nặng ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Chúc mừng anh Cường lên heo 3.8kg, nặng 1660k (2021-03-25 14:39:19)

2021-03-25 14:39:19 Chúc mừng anh Cường lên heo 3.8kg, nặng 1660k Hồ Câu Lý Ngư
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Châm cá sớm…. – 2021-03-24 06:57:39

2021-03-24 06:57:39 Châm cá sớm.... Hồ Câu Lý Ngư
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 23/3: – 2021-03-23 23:33:34

2021-03-23 23:33:34 Thông báo Lý Ngư 23/3: Vì 1 số lý do khách quan, sáng nay anh Bảo ...
Ác Nhân Ký Sự

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 22/3: – 2021-03-23 07:31:52

2021-03-23 07:31:52 Thông báo Lý Ngư 22/3: Heo nuôi lên nhẹ, đạt cân nặng 1350 k. Hồ ...
Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart