Hồ Câu Voi Con – Voi con thả 37kg cá lóc lần 2 nhé. Lúc 11h. (2021-10-28 11:14:25)

Voi con thả 37kg cá lóc lần 2 nhé. Lúc 11h.


Voi con thả 37kg cá lóc lần 2 nhé. Lúc 11h.
Sáng lần 1. Lúc 7h: đã thả 67kg
Tổng 2 đợt hơn 100kg cá lóc
Hồ Câu Voi Con
Hẻm 546 nhỏ bình quới, p.28, bình thạnh.


2021-10-28 11:14:25

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - A. Trọc . chép (2021-04-25 10:42:20)
Hồ Câu Voi Con – Voi con thả 37kg cá lóc lần 2 nhé. Lúc 11h. (2021-10-28 11:14:25)
Hồ Câu Voi Con – Voi con thả 37kg cá lóc lần 2 nhé. Lúc 11h. (2021-10-28 11:14:25)
Shopping cart