Hồ Câu Voi Con – Trả trước 43kg cá lóc thùn. Lúc 22h40 tối thứ 2 ngày 11/9. Hẹn 10h sáng thứ 3 th (2023-09-11 22:56:24)

Trả trước 43kg cá lóc thùn. Lúc 22h40 tối thứ 2 ngày 11/9. Hẹn 10h sáng thứ 3 th


Trả trước 43kg cá lóc thùn. Lúc 22h40 tối thứ 2 ngày 11/9. Hẹn 10h sáng thứ 3 thả tiếp 40kg cá lóc lần 2.
Lóc to nhé.
Rất mong sự ủng hộ.
Hồ câu cá voi con


2023-09-11 22:56:24

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Hồ cá tạp Út Lệ thứ 7 ngày 12/2 khai trương. Cá nền gồm : cá tra,cá phi ,cá chép (2022-02-10 10:07:24)
Hồ Câu Voi Con – Trả trước 43kg cá lóc thùn. Lúc 22h40 tối thứ 2 ngày 11/9. Hẹn 10h sáng thứ 3 th (2023-09-11 22:56:24)
Hồ Câu Voi Con – Trả trước 43kg cá lóc thùn. Lúc 22h40 tối thứ 2 ngày 11/9. Hẹn 10h sáng thứ 3 th (2023-09-11 22:56:24)
Shopping cart