Hồ Câu Voi Con – Tối Thả cá lóc trước. (2021-11-22 21:59:19)

Tối Thả cá lóc trước.


Tối Thả cá lóc trước.
21h30. Tối thứ 2. Voi con thả trước 50kg cá lóc. Hẹn thả 50kg lần 2 lúc 10h, thứ 3 (mai).

(Voi Con có nhộng ong nhé)
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2021-11-22 21:59:19

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Chép thứ 3 trong vong 10 phút (2021-04-17 14:08:50)
Hồ Câu Voi Con – Tối Thả cá lóc trước. (2021-11-22 21:59:19)
Hồ Câu Voi Con – Tối Thả cá lóc trước. (2021-11-22 21:59:19)
ngan.lehuu
Shopping cart