Hồ Câu Voi Con – Tối chủ nhật. Ngày 2/5. Voi Con thả xèo chép Lô. Tổng 235 con chép. Size từ 1,5 (2021-05-02 22:17:34)

Tối chủ nhật. Ngày 2/5. Voi Con thả xèo chép Lô. Tổng 235 con chép. Size từ 1,5


Tối chủ nhật. Ngày 2/5. Voi Con thả xèo chép Lô. Tổng 235 con chép. Size từ 1,5 đến hơn 2kg.


2021-05-02 22:17:34

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Trời mưa cá lên quá ae ơi hôm nay cuối tuần ae tranh thủ vô Ngọc Tâm làm bậy một (2023-08-19 07:22:02)
Hồ Câu Voi Con – Tối chủ nhật. Ngày 2/5. Voi Con thả xèo chép Lô. Tổng 235 con chép. Size từ 1,5  (2021-05-02 22:17:34)
Hồ Câu Voi Con – Tối chủ nhật. Ngày 2/5. Voi Con thả xèo chép Lô. Tổng 235 con chép. Size từ 1,5 (2021-05-02 22:17:34)
Vui lòng để lại đánh giá

Để lại bình luận

Shopping cart