Hồ Câu Voi Con – Thực hiện thả trước 60kg cá lóc to lần 1 cho ngày chủ nhật (15/10/23). Lúc 21h15 (2023-10-14 22:16:25)

Thực hiện thả trước 60kg cá lóc to lần 1 cho ngày chủ nhật (15/10/23). Lúc 21h15


Thực hiện thả trước 60kg cá lóc to lần 1 cho ngày chủ nhật (15/10/23). Lúc 21h15 tối thứ 7 ngày 14/10/23. Hẹn cử thả lần 2 lúc 11h chủ nhật là 40kg cá lóc. Tổng thả 100kg cá lóc nhé. Hồ câu cá voi con. Rất mong sự ủng hộ


2023-10-14 22:16:25

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Báo cá hồ đài nha ae (2022-06-20 13:02:23)
Hồ Câu Voi Con – Thực hiện thả trước 60kg cá lóc to lần 1 cho ngày chủ nhật (15/10/23). Lúc 21h15 (2023-10-14 22:16:25)
Hồ Câu Voi Con – Thực hiện thả trước 60kg cá lóc to lần 1 cho ngày chủ nhật (15/10/23). Lúc 21h15 (2023-10-14 22:16:25)
Shopping cart