Hồ Câu Voi Con – Thực hiện thả 44kg cá lóc lúc 21h tối thứ 3 ngày 24/10. Hẹn 11h thả tiếp gần 40k (2023-10-24 21:43:30)

Thực hiện thả 44kg cá lóc lúc 21h tối thứ 3 ngày 24/10. Hẹn 11h thả tiếp gần 40k


Thực hiện thả 44kg cá lóc lúc 21h tối thứ 3 ngày 24/10. Hẹn 11h thả tiếp gần 40kg cá lóc lần 2. Tổng thứ 4 là 80kg cá lóc. Rất mong sự ủng hộ. Hồ Câu Cá Voi Con


2023-10-24 21:43:30

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Thả 100kg Cá Chép Zin. Thứ 6. Ngày 22/1/2021. Lúc 8h35. ( bị chặn livestream
Hồ Câu Voi Con – Thực hiện thả 44kg cá lóc lúc 21h tối thứ 3 ngày 24/10. Hẹn 11h thả tiếp gần 40k (2023-10-24 21:43:30)
Hồ Câu Voi Con – Thực hiện thả 44kg cá lóc lúc 21h tối thứ 3 ngày 24/10. Hẹn 11h thả tiếp gần 40k (2023-10-24 21:43:30)
Shopping cart