Hồ Câu Voi Con – THỨ 3 NHÉ. Hồ Lóc Chép (2023-09-04 17:19:56)

THỨ 3 NHÉ. Hồ Lóc Chép

THỨ 3 NHÉ. Hồ Lóc Chép
Kính Báo ạ: Thứ 3 tiếp tục thả 80kg CÁ LÓC. (Tối thứ 2 thả cá thùn 40kg, 9h thứ 3 thả tiếp 40kg).

(Hồ chim tra: thứ 3, 4 vẫn đánh suất 6 giờ 160k.)

Rất mong sự ủng hộ của Quy Cần Thủ ạ
Hồ câu cá voi con


2023-09-04 17:19:56

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi. Nối tiếp 110kg cá Lóc đã thả ngày thứ 5.
Hồ Câu Voi Con – THỨ 3 NHÉ. Hồ Lóc Chép (2023-09-04 17:19:56)
Hồ Câu Voi Con – THỨ 3 NHÉ. Hồ Lóc Chép (2023-09-04 17:19:56)
ngan.lehuu
Shopping cart