Hồ Câu Voi Con – Thôi rồi lượm ơi. Vậy là sao ta. Trống trơn. – 2021-03-23 11:06:41

Thôi rồi lượm ơi. Vậy là sao ta. Trống trơn.

Thôi rồi lượm ơi. Vậy là sao ta. Trống trơn.
Chuẩn bị thả tiếp 45kg cá lóc lần 2 nha.
Tổng thả thứ 3 là 100kh cá lóc nhé.


2021-03-23 11:06:41


Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Hồ câu cá voi con (2022-05-07 09:26:11)
Hồ Câu Voi Con – Thôi rồi lượm ơi. Vậy là sao ta. Trống trơn. – 2021-03-23 11:06:41
Hồ Câu Voi Con – Thôi rồi lượm ơi. Vậy là sao ta. Trống trơn. – 2021-03-23 11:06:41
Vui lòng để lại đánh giá

Để lại bình luận

Shopping cart