Hồ Câu Voi Con – Thả trước cá lóc (2023-08-14 21:22:34)

Thả trước cá lóc

Thả trước cá lóc
Thả trước 40kg cá lóc và 5 cá lóc khoen. Tối thứ 2 lúc 21h. (Còn 2 vị khách chép chuẩn bị về). Rất mong sự ủng hộ. Hồ câu cá voi con2023-08-14 21:22:34

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Thả 60kg cá lóc to. Lúc 22h tối thứ 2. Hẹn thả 40kg cá lóc lần 2 lúc 11h sáng th (2022-05-09 22:33:59)
Hồ Câu Voi Con – Thả trước cá lóc (2023-08-14 21:22:34)
Hồ Câu Voi Con – Thả trước cá lóc (2023-08-14 21:22:34)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Tính tiền rồi là phải kéo cần lên liền

  2. Thời gian câu dạo này a khắt khe quá

Shopping cart