Hồ Câu Voi Con – Thả trước 60kg cá lóc to. To nhé. (Dưới sự phụ thả cá của cần thủ Đạo).Lúc 21h15 (2023-10-13 22:04:54)

Thả trước 60kg cá lóc to. To nhé. (Dưới sự phụ thả cá của cần thủ Đạo).Lúc 21h15


Thả trước 60kg cá lóc to. To nhé. (Dưới sự phụ thả cá của cần thủ Đạo).Lúc 21h15. Tối thứ 6 ngày 13/10/23. Hẹn 11h trưa thứ 7 thả tiếp 40kg cá lóc. Tổng thả cho thứ 7 là 100kg.
(Chủ nhật thả tiếp 100kg cá lóc).

Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh
Zalo 0917478007


2023-10-13 22:04:54

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Thả cá chép cho khách câu nhiều (2022-02-20 12:02:14)
Hồ Câu Voi Con – Thả trước 60kg cá lóc to. To nhé. (Dưới sự phụ thả cá của cần thủ Đạo).Lúc 21h15 (2023-10-13 22:04:54)
Hồ Câu Voi Con – Thả trước 60kg cá lóc to. To nhé. (Dưới sự phụ thả cá của cần thủ Đạo).Lúc 21h15 (2023-10-13 22:04:54)
Shopping cart