Hồ Câu Voi Con – Thả trước 42kg cá lóc to lúc 20h30 tối thứ 6 ngày 29/9/23. Hen 10h thứ 7 thả tiế (2023-09-29 20:43:14)

Thả trước 42kg cá lóc to lúc 20h30 tối thứ 6 ngày 29/9/23. Hen 10h thứ 7 thả tiế


Thả trước 42kg cá lóc to lúc 20h30 tối thứ 6 ngày 29/9/23. Hen 10h thứ 7 thả tiếp 40kg cá lóc lần 2.
Rất mong sự ủng hộ
Hồ câu cá voi con.
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2023-09-29 20:43:14

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Hội Ngộ - Em thả cá diêu Hồng , cá mùi , tí nữa về cá phi nha các anh , (2021-04-28 08:03:33)
Hồ Câu Voi Con – Thả trước 42kg cá lóc to lúc 20h30 tối thứ 6 ngày 29/9/23. Hen 10h thứ 7 thả tiế (2023-09-29 20:43:14)
Hồ Câu Voi Con – Thả trước 42kg cá lóc to lúc 20h30 tối thứ 6 ngày 29/9/23. Hen 10h thứ 7 thả tiế (2023-09-29 20:43:14)
Shopping cart