Hồ Câu Voi Con – Thả trước 38kg cá lóc to, đói lắm ạ. Lúc 7h tối thứ 4 ngày 4/10/23. (2023-10-04 19:58:29)

Thả trước 38kg cá lóc to, đói lắm ạ. Lúc 7h tối thứ 4 ngày 4/10/23.


Thả trước 38kg cá lóc to, đói lắm ạ. Lúc 7h tối thứ 4 ngày 4/10/23.
(Hồ gì mới 7h tối là hết khách. Làm vậy mau “lên” lắm nha)
Hồ câu cá voi con.
Hẻm 546 bình quới, p.28. Q.bình thạnh.


2023-10-04 19:58:29

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - 10h. Thả tiếp 50kg cá lóc lần 2. Thứ 3. Ngày 23/11/2021. Hồ câu cá voi con. Báo (2021-11-23 10:30:51)
Hồ Câu Voi Con – Thả trước 38kg cá lóc to, đói lắm ạ. Lúc 7h tối thứ 4 ngày 4/10/23. (2023-10-04 19:58:29)
Hồ Câu Voi Con – Thả trước 38kg cá lóc to, đói lắm ạ. Lúc 7h tối thứ 4 ngày 4/10/23. (2023-10-04 19:58:29)
Shopping cart