Hồ Câu Voi Con – Thả trước 35kg cá lóc. Tối thứ 3. Khi khách ra υề. Hẹn 11h trưa thứ 4 thả tiếp 3 (2022-08-02 22:11:00)

Thả trước 35kg cá lóc. Tối thứ 3. Khi khách ra về. Hẹn 11h trưa thứ 4 thả tiếp 3


Thả trước 35kg cá lóc. Tối thứ 3. Khi khách ra υề. Hẹn 11h trưa thứ 4 thả tiếp 35kg cá lóc. (Thứ 3 lên 2 khoen. Tồn dưới hồ 18 khoen + 1 cá khoen đồng đạo làm rớt xᴜốɴɢ hồ). Hồ câu cá voi con.


2022-08-02 22:11:00

(*3*)

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Em xin lỗi ạ. (2021-08-20 19:53:03)
Hồ Câu Voi Con – Thả trước 35kg cá lóc. Tối thứ 3. Khi khách ra υề. Hẹn 11h trưa thứ 4 thả tiếp 3 (2022-08-02 22:11:00)
Hồ Câu Voi Con – Thả trước 35kg cá lóc. Tối thứ 3. Khi khách ra υề. Hẹn 11h trưa thứ 4 thả tiếp 3 (2022-08-02 22:11:00)
Shopping cart