Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp cá lóc lận 2. (2022-03-05 10:10:26)

Thả tiếp cá lóc lận 2.


Thả tiếp cá lóc lận 2.
10h thứ 7 thả tiếp 52kg cá lóc to.
Hẹn 15h thả tiếp 50kg cá lóc lần 3.
Báo cáo tối thứ 6 đã thả trước 100kg cá lóc.
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2022-03-05 10:10:26

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - THẢ CÁ LÓC KHOEN (2022-07-29 21:08:34)
Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp cá lóc lận 2. (2022-03-05 10:10:26)
Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp cá lóc lận 2. (2022-03-05 10:10:26)
Shopping cart