Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp cá lóc. (2023-09-28 09:59:14)

Thả tiếp cá lóc.


Thả tiếp cá lóc.
10h thả tiếp 41kg cá lóc to. Thứ 5 ngày 28/9/23. Báo cáo tối qua đã thả tm40kg cá lóc. (Nay 14 tình hình rất chi là tình hình).
Hồ câu cá voi con.


2023-09-28 09:59:14

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Dưỡng dèo cá (2021-04-22 21:40:59)
Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp cá lóc. (2023-09-28 09:59:14)
Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp cá lóc. (2023-09-28 09:59:14)
Shopping cart