Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp 42kg cá chim lần 2. Lúc 12h thứ 7. (4/12). (2021-12-04 13:45:40)

Thả tiếp 42kg cá chim lần 2. Lúc 12h thứ 7. (4/12).


Thả tiếp 42kg cá chim lần 2. Lúc 12h thứ 7. (4/12).
Báo cáo. Sáng đã thả 47kg cá chim.

Rất mong quý cần ủng hộ.
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2021-12-04 13:45:40

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Lóc (2021-12-25 07:17:20)
Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp 42kg cá chim lần 2. Lúc 12h thứ 7. (4/12). (2021-12-04 13:45:40)
Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp 42kg cá chim lần 2. Lúc 12h thứ 7. (4/12). (2021-12-04 13:45:40)
Shopping cart