Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp 32kg cá lóc lần 3. Lúc 3h thứ 4 ngày 18/10/23. Hoàn tất thả 100kg cá ló (2023-10-18 15:20:50)

Thả tiếp 32kg cá lóc lần 3. Lúc 3h thứ 4 ngày 18/10/23. Hoàn tất thả 100kg cá ló


Thả tiếp 32kg cá lóc lần 3. Lúc 3h thứ 4 ngày 18/10/23. Hoàn tất thả 100kg cá lóc xuống hồ cho thứ 4.
(Mai thứ 5 hồ voi con xin nghĩ thả cá 1 ngày nhé)
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2023-10-18 15:20:50

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Thả 10 lóc đuôi đỏ hồ ngâm theo định kỳ thứ 2 hàng tuần, khach câu dc tặng 1 suấ (2022-05-02 10:56:16)
Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp 32kg cá lóc lần 3. Lúc 3h thứ 4 ngày 18/10/23. Hoàn tất thả 100kg cá ló (2023-10-18 15:20:50)
Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp 32kg cá lóc lần 3. Lúc 3h thứ 4 ngày 18/10/23. Hoàn tất thả 100kg cá ló (2023-10-18 15:20:50)
Shopping cart