Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp 32kg cá lóc lần 2. Lúc 10h40 trưa thứ 3 (17/10). Lần 3 thả tiếp 30kg lú (2023-10-17 10:57:34)

Thả tiếp 32kg cá lóc lần 2. Lúc 10h40 trưa thứ 3 (17/10). Lần 3 thả tiếp 30kg lú


Thả tiếp 32kg cá lóc lần 2. Lúc 10h40 trưa thứ 3 (17/10). Lần 3 thả tiếp 30kg lúc 15h. (Tối qua đã tỷ trước 40kg cá lóc). Em tuyễn cao thủ cá lóc nhé. Hồ câu cá voi con


2023-10-17 10:57:34

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Thả cá lóc (2023-10-09 21:52:43)
Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp 32kg cá lóc lần 2. Lúc 10h40 trưa thứ 3 (17/10). Lần 3 thả tiếp 30kg lú (2023-10-17 10:57:34)
Hồ Câu Voi Con – Thả tiếp 32kg cá lóc lần 2. Lúc 10h40 trưa thứ 3 (17/10). Lần 3 thả tiếp 30kg lú (2023-10-17 10:57:34)
Shopping cart