Hồ Câu Voi Con – Thả nhẹ thêm cá chim cá tra nhé. (2021-12-31 14:37:30)

Thả nhẹ thêm cá chim cá tra  nhé.


Thả nhẹ thêm cá chim cá tra nhé.
Thứ 6. (31/12/2021).
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh.


2021-12-31 14:37:30

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - 11h thả 50kg cá lóc lần 2. Thứ 5. Ngày 31/12/2020 Báo cáo. Lúc 7h34 đã thả 62
Hồ Câu Voi Con – Thả nhẹ thêm cá chim cá tra  nhé. (2021-12-31 14:37:30)
Hồ Câu Voi Con – Thả nhẹ thêm cá chim cá tra nhé. (2021-12-31 14:37:30)
Shopping cart