Hồ Câu Voi Con – Thả dèo cá Chép Lô. Nhiều và rất nhiều. Để tiếp tục tăng cường nền chép mạnh. (D (2022-03-13 22:10:42)

Thả dèo cá Chép Lô. Nhiều và rất nhiều. Để tiếp tục tăng cường nền chép mạnh. (D


Thả dèo cá Chép Lô. Nhiều và rất nhiều. Để tiếp tục tăng cường nền chép mạnh. (Dèo gôm trong 1 tuần thả chép liên tục).
“Dạ. Heo 2 vẫn còn ở dưới hồ nhé”

Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2022-03-13 22:10:42

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Thả
Hồ Câu Voi Con – Thả dèo cá Chép Lô. Nhiều và rất nhiều. Để tiếp tục tăng cường nền chép mạnh. (D (2022-03-13 22:10:42)
Hồ Câu Voi Con – Thả dèo cá Chép Lô. Nhiều và rất nhiều. Để tiếp tục tăng cường nền chép mạnh. (D (2022-03-13 22:10:42)
Shopping cart