Hồ Câu Voi Con – Thả dèo cá chép lô. Kính báo. (2021-11-11 19:21:49)

Thả dèo cá chép lô. Kính báo.

Thả dèo cá chép lô. Kính báo.
Nhiều quá rồi. Hơn 170 con cá chép Lô trong dèo.
Sẻ được thả ra hồ tối nay.
Sau 21h30. Thứ 5. (11/11/2021).
Hồ Câu Cá Voi Con.
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2021-11-11 19:21:49

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Dưỡng dèo cá (2021-04-22 21:40:59)
Hồ Câu Voi Con – Thả dèo cá chép lô. Kính báo. (2021-11-11 19:21:49)
Hồ Câu Voi Con – Thả dèo cá chép lô. Kính báo. (2021-11-11 19:21:49)
Shopping cart