Hồ Câu Voi Con – Thả cá lóc lần 1. Cho thứ 4. (2023-10-17 19:26:23)

Thả cá lóc lần 1. Cho thứ 4.


Thả cá lóc lần 1. Cho thứ 4.
Thả trước 40kg cá lóc. Lúc 19h tối thứ 3 (17/10). Hẹn 11h thả tiếp 30kg và 15h thứ 4 thả tiếp 30kg. Tổng thả thứ 4 là 100kg cá lóc.
Dự đoán sáng thứ 4 bảo cá mạnh.
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh.


2023-10-17 19:26:23

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Chúc mừng Anh được giải xôi ngày của hồ - 2021-03-23 17:33:38
Hồ Câu Voi Con – Thả cá lóc lần 1. Cho thứ 4. (2023-10-17 19:26:23)
Hồ Câu Voi Con – Thả cá lóc lần 1. Cho thứ 4. (2023-10-17 19:26:23)
Shopping cart