Hồ Câu Voi Con – Thả cá lần thứ 3 (2022-03-05 15:07:28)

Thả cá lần thứ 3


Thả cá lần thứ 3
Thả 50kg cá lóc lần thứ 3. Lúc 15h thứ 7. (5/3/2022). Báo cáo đã thả hoàn tất 200kg cá lóc xuống hồ. (Em nói nhầm tháng nhé)
Hồ câu cá voi con.
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2022-03-05 15:07:28

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Thiên Di (CV Lê Thị Riêng) - Cá về hơi trễ do xe tải kẹt giờ vô tp (2022-06-11 20:37:01)
Hồ Câu Voi Con – Thả cá lần thứ 3 (2022-03-05 15:07:28)
Hồ Câu Voi Con – Thả cá lần thứ 3 (2022-03-05 15:07:28)
Shopping cart