Hồ Câu Voi Con – Thả Cá Chim. Mai Thứ 7. Khai Đao nhé. (2021-11-26 12:08:40)

Thả Cá Chim. Mai Thứ 7. Khai Đao nhé.


Thả Cá Chim. Mai Thứ 7. Khai Đao nhé.
Mới sáng nói. Giờ em về và Thả 194kg cá CHIM Luôn nhé. Lúc 10h34, thứ 6.
THỨ 7 (mai) (ngày 27/11). Em khai Trương Hồ Chim nhé.
Hồ Câu cá voi con
Hẻm 546 bình quơi, p.28, q.bình thạnh.


2021-11-26 12:08:40

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi. (Khẩn cấp)
Hồ Câu Voi Con – Thả Cá Chim. Mai Thứ 7. Khai Đao nhé. (2021-11-26 12:08:40)
Hồ Câu Voi Con – Thả Cá Chim. Mai Thứ 7. Khai Đao nhé. (2021-11-26 12:08:40)
Shopping cart