Hồ Câu Voi Con – Thả cá chim. Hồ chim tra vẫn hoạt động bình thường (2022-02-26 18:38:47)

Thả cá chim. Hồ chim tra vẫn hoạt động bình thường


Thả cá chim. Hồ chim tra vẫn hoạt động bình thường
Gần 100kg cá chim tương đối to về hồ. Lúc 18h. Thứ 7 ngày 26/2/2022.
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2022-02-26 18:38:47

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Thứ 5. (2021-04-14 19:01:56)
Hồ Câu Voi Con – Thả cá chim. Hồ chim tra vẫn hoạt động bình thường (2022-02-26 18:38:47)
Hồ Câu Voi Con – Thả cá chim. Hồ chim tra vẫn hoạt động bình thường (2022-02-26 18:38:47)
Shopping cart