Hồ Câu Voi Con – Thả Cá CHÉP ZIN. THỨ 3. (2022-03-14 18:37:41)

Thả Cá CHÉP ZIN.  THỨ 3.

Thả Cá CHÉP ZIN. THỨ 3.
1. Thả 80kg Chép zin Cho ngày thứ 3 (ngày 15/3/2022)

2. Thả Kèm 4 con CHÉP VỊT TO ĐEO KHOEN, mỗi chép vịt có giá trị thưởng là 200k. (Cá và 200k điều thuộc về cần thủ nếu lên được) (Không tính cho cá CHÉP VÀNG đang làm HEO dưới hồ nhé)

(CÓ KHẢ NĂNG TUẦN NÀY EM THẢ CHÉP MỖI NGÀY) . Hồ câu voi con2022-03-14 18:37:41

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi. Thả Chép cuối tuần. (17 và 18/4/2021) (2021-04-16 18:25:36)
Hồ Câu Voi Con – Thả Cá CHÉP ZIN.  THỨ 3. (2022-03-14 18:37:41)
Hồ Câu Voi Con – Thả Cá CHÉP ZIN. THỨ 3. (2022-03-14 18:37:41)
Shopping cart