Hồ Câu Voi Con – Thả 72kg cá lóc. Lúc 21h30 tối thứ 6, ngày 31/12/2021. Hẹn thả 50kg cá lóc lần 2 (2021-12-31 22:02:24)

Thả 72kg cá lóc. Lúc 21h30 tối thứ 6, ngày 31/12/2021. Hẹn thả 50kg cá lóc lần 2


Thả 72kg cá lóc. Lúc 21h30 tối thứ 6, ngày 31/12/2021. Hẹn thả 50kg cá lóc lần 2 lúc 10h thứ 7 (1/1/2022). Tổng thứ 7 là 120kg cá Lóc. Kính chúc Quy Cần Thủ năm 2022 bình an, sức khoẻ và câu nhiều nhiều cá.

Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p 28, q.bình thạnh


2021-12-31 22:02:24

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Mùa dịch này mọi người còn trụ được chứ ??? (2021-07-31 20:26:04)
Hồ Câu Voi Con – Thả 72kg cá lóc. Lúc 21h30 tối thứ 6, ngày 31/12/2021. Hẹn thả 50kg cá lóc lần 2 (2021-12-31 22:02:24)
Hồ Câu Voi Con – Thả 72kg cá lóc. Lúc 21h30 tối thứ 6, ngày 31/12/2021. Hẹn thả 50kg cá lóc lần 2 (2021-12-31 22:02:24)
Shopping cart