Hồ Câu Voi Con – Thả 60kg cá lóc lần 1. Lúc 22h tối thứ 4. Hẹn 11h thứ 5 (5/5/2022) thả tiếp 40k (2022-05-04 22:20:26)

Thả 60kg cá lóc lần 1. Lúc 22h tối thứ 4.  Hẹn 11h thứ 5 (5/5/2022) thả tiếp 40k


Thả 60kg cá lóc lần 1. Lúc 22h tối thứ 4. Hẹn 11h thứ 5 (5/5/2022) thả tiếp 40kg cá lóc. Tổng thả cho thứ 5 là 100kg cá lóc.(Thứ 5 thả tiếp 70kg cá nàng 2 nữa nhé.).
Rất mong Quý Cần Ủng Hộ hồ Voi Con


2022-05-04 22:20:26

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh -
Hồ Câu Voi Con – Thả 60kg cá lóc lần 1. Lúc 22h tối thứ 4.  Hẹn 11h thứ 5 (5/5/2022) thả tiếp 40k (2022-05-04 22:20:26)
Hồ Câu Voi Con – Thả 60kg cá lóc lần 1. Lúc 22h tối thứ 4. Hẹn 11h thứ 5 (5/5/2022) thả tiếp 40k (2022-05-04 22:20:26)
Shopping cart