Hồ Câu Voi Con – Thả 41kg cá lóc lần 1. Lúc 22h tối thứ 6. (13/5) (2022-05-13 22:34:12)

Thả 41kg cá lóc lần 1. Lúc 22h tối thứ 6. (13/5)


Thả 41kg cá lóc lần 1. Lúc 22h tối thứ 6. (13/5)
Hẹn 11h thứ 7 (14/5) thả tiếp 30kg, và 16h thả tiếp 30kg.
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546. Bình quới, p.28, q.bình thạnh
☎☎ 0917478007


2022-05-13 22:34:12

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Thả ca khoen (2022-07-28 09:51:24)
Hồ Câu Voi Con – Thả 41kg cá lóc lần 1. Lúc 22h tối thứ 6. (13/5) (2022-05-13 22:34:12)
Hồ Câu Voi Con – Thả 41kg cá lóc lần 1. Lúc 22h tối thứ 6. (13/5) (2022-05-13 22:34:12)
Shopping cart