Hồ Câu Voi Con – Sợ heo yếu, chờ heo mạnh rồi công bố nuôi heo. Chưa qua được 10 tiếng thì lên bờ (2022-03-08 18:01:53)

Sợ heo yếu, chờ heo mạnh rồi công bố nuôi heo. Chưa qua được 10 tiếng thì lên bờSợ heo yếu, chờ heo mạnh rồi công bố nuôi heo. Chưa qua được 10 tiếng thì lên bờ. Quay ngược lại quá khứ thì chép vàng lên còn nhanh hơn chép 9kg. Quá khứ chép 9kg lên và thả lại hồ chưa tới 24 tiếng thì lại lên tiếp và thả lại hồ thì chưa tới 18 tiếng lại lên và lại thả nhưng cũng 12 tiếng sau lại lên tiếp. thế là em trao cho cần thủ đêm um dưa luôn.Đúng là hồ “cá to lên trước, cá nhỏ lên sau”.
Vậy giờ sao ta. Nuôi heo tiếp nhé.

“Vậy là chet tui luôn rùi. Kaka”


2022-03-08 18:01:53

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi: Voi Con thực biện thả dèo chép lô. 21h30 tối thứ 3. (22022022). (2022-02-22 22:23:57)
Hồ Câu Voi Con – Sợ heo yếu, chờ heo mạnh rồi công bố nuôi heo. Chưa qua được 10 tiếng thì lên bờ (2022-03-08 18:01:53)
Hồ Câu Voi Con – Sợ heo yếu, chờ heo mạnh rồi công bố nuôi heo. Chưa qua được 10 tiếng thì lên bờ (2022-03-08 18:01:53)
Shopping cart