Hồ Câu Voi Con – Sáng Thả 60kg cá chép zin nhé. Thứ 6 (13/5). Hẹn 14h thả tiếp 40kg cá chép zin. (2022-05-13 07:22:41)

Sáng Thả 60kg cá chép zin nhé. Thứ 6 (13/5). Hẹn 14h thả tiếp 40kg cá chép zin.


Sáng Thả 60kg cá chép zin nhé. Thứ 6 (13/5). Hẹn 14h thả tiếp 40kg cá chép zin. Chú ý: chép em chia 2 đợt thả và lóc em chia 3 đợt thả trong ngày nhé. Hồ câu cá voi con.
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh.
☎☎ 0917478007


2022-05-13 07:22:41

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính báo: Nối tiếp 130kg cá lóc xuống hồ ngày thứ 7.
Hồ Câu Voi Con – Sáng Thả 60kg cá chép zin nhé. Thứ 6 (13/5). Hẹn 14h thả tiếp 40kg cá chép zin.  (2022-05-13 07:22:41)
Hồ Câu Voi Con – Sáng Thả 60kg cá chép zin nhé. Thứ 6 (13/5). Hẹn 14h thả tiếp 40kg cá chép zin. (2022-05-13 07:22:41)
ngan.lehuu
Shopping cart