Hồ Câu Voi Con – Món: giò heo xáo măng, giò heo hầm đu đủ (360k/1kg giò), (2021-09-25 09:16:49)

Món: giò heo xáo măng, giò heo hầm đu đủ (360k/1kg giò),

Món: giò heo xáo măng, giò heo hầm đu đủ (360k/1kg giò),
gà tìm ớt hiểm (350k/gà 1,2kg),
vịt nấu chao (350k/con vịt trời),
gà nướng 290/1,2kg),
vịt nướng 290k/con vịt trời)
Alo zalo 0917478007


2021-09-25 09:16:49

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Hôm nay hồ Lý Ngư cá về gần 700kg. Hồ đã thả trực tiếp xuống 80kg chép đen size
Hồ Câu Voi Con – Món: giò heo xáo măng, giò heo hầm đu đủ (360k/1kg giò), (2021-09-25 09:16:49)
Hồ Câu Voi Con – Món: giò heo xáo măng, giò heo hầm đu đủ (360k/1kg giò), (2021-09-25 09:16:49)
Shopping cart