Hồ Câu Voi Con – Lóc to cần thủ la chậm quá. 11h. Thả 42kg cá lóc lần 2. Thứ 7. (6/11/2021). Báo (2021-11-06 11:13:56)

Lóc to cần thủ la chậm quá. 11h. Thả 42kg cá lóc lần 2. Thứ 7. (6/11/2021). Báo


Lóc to cần thủ la chậm quá. 11h. Thả 42kg cá lóc lần 2. Thứ 7. (6/11/2021). Báo cáo: sáng 7h đã thả 63kg lóc.
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2021-11-06 11:13:56

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Chép tiếp (2021-04-23 08:39:02)
Hồ Câu Voi Con – Lóc to cần thủ la chậm quá. 11h. Thả 42kg cá lóc lần 2. Thứ 7. (6/11/2021). Báo  (2021-11-06 11:13:56)
Hồ Câu Voi Con – Lóc to cần thủ la chậm quá. 11h. Thả 42kg cá lóc lần 2. Thứ 7. (6/11/2021). Báo (2021-11-06 11:13:56)
Shopping cart