Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Tối thứ 6 thả trước 60kg cá lóc, 11h trưa thứ 7 thả tiếp 40kg cá lóc. (2023-10-20 18:11:05)

Kính gửi. Tối thứ 6 thả trước 60kg cá lóc, 11h trưa thứ 7 thả tiếp 40kg cá lóc.

Kính gửi. Tối thứ 6 thả trước 60kg cá lóc, 11h trưa thứ 7 thả tiếp 40kg cá lóc.
Tổng thả 100kg cho thứ 7.

Rất mong sự ủng hộ.
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2023-10-20 18:11:05

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Voi Con Thả 100kg cá Chép zin. Thứ 6. 29/10/2021. (2021-10-29 08:11:46)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Tối thứ 6 thả trước 60kg cá lóc, 11h trưa thứ 7 thả tiếp 40kg cá lóc. (2023-10-20 18:11:05)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Tối thứ 6 thả trước 60kg cá lóc, 11h trưa thứ 7 thả tiếp 40kg cá lóc. (2023-10-20 18:11:05)
Shopping cart