Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Thả trước cá chép. (2023-10-10 16:10:47)

Kính gửi. Thả trước cá chép.

Kính gửi. Thả trước cá chép.
Tối thứ 3. Hồ câu voi con thả trước 70kg cá chép zin cho ngày thứ 4 ạ.
(Báo cáo: giai đoạn này cần thủ chép quá vắng bóng nhỉ. Khó)

Hồ câu cá voi con. Rất mong sự ủng hộ của Quý Cần Thủ.


2023-10-10 16:10:47

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Thiên Di (CV Lê Thị Riêng) - Sáng nay chú ghé vào chơi có chút xíu đã lụm đc chú cá tem
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Thả trước cá chép. (2023-10-10 16:10:47)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Thả trước cá chép. (2023-10-10 16:10:47)
Shopping cart