Hồ Câu Voi Con – Kính gửi thả cá thứ 4. (2022-06-21 19:54:06)

Kính gửi thả cá thứ 4.

Kính gửi thả cá thứ 4.
Hồ chép thả 80kg chép zin to.
Hồ lóc thả 80kg cá lóc to
(8h thả 40kg và 2h thả 40kg)
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh2022-06-21 19:54:06

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - CHÂM CÁ TRA hồ câu máy
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi thả cá thứ 4. (2022-06-21 19:54:06)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi thả cá thứ 4. (2022-06-21 19:54:06)
Shopping cart