Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Thả cá cuối tuần. (2023-05-25 11:53:57)

Kính gửi. Thả cá cuối tuần.

Kính gửi. Thả cá cuối tuần.
Thứ 7 hồ voi con hoạt động bình thường. Và thả cá như sau:
1. Thứ 7, (ngày 27/5) thả 90kg cá lóc. (Chiều thứ 6 thả trước 50kg cá lóc, 11h30 thả tiếp 40kg cá lóc.
2.Sáng Chủ nhật thả tiếp 100kg cá chép zin.

3. Hồ chim tra. (Thứ 6 có khả năng về cá chim nhé)
Hồ câu cá voi con.
2023-05-25 11:53:57

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - 21h30. Tối thứ 6 (17/12). Hồ voi con thả trước 82kg cá lóc To. Hẹn 10h thứ 7. Th (2021-12-17 22:02:13)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Thả cá cuối tuần. (2023-05-25 11:53:57)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Thả cá cuối tuần. (2023-05-25 11:53:57)
Shopping cart