Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Thả cá chủ nhật. (15/5/2022) Nàng 2: thả tiếp 80kg nàng 2. (2022-05-14 20:38:06)

Kính gửi. Thả cá chủ nhật. (15/5/2022) Nàng 2: thả tiếp 80kg nàng 2.

Kính gửi. Thả cá chủ nhật. (15/5/2022) Nàng 2: thả tiếp 80kg nàng 2.
Chia thả: 8h thả 40kg, 12h thả 40kg. Cá Chép : sáng sớm thả 100kg cá chép zin. Hồ câu cá Voi Con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh
☎☎ 09174780072022-05-14 20:38:06

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi. (2021-05-07 19:45:30)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Thả cá chủ nhật. (15/5/2022) Nàng 2: thả tiếp 80kg nàng 2. (2022-05-14 20:38:06)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Thả cá chủ nhật. (15/5/2022) Nàng 2: thả tiếp 80kg nàng 2. (2022-05-14 20:38:06)
Shopping cart