Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Thả 70kg cá lóc cho thứ 3. (26/9/23). Như sau: (2023-09-25 14:29:08)

Kính gửi. Thả 70kg cá lóc cho thứ 3.  (26/9/23). Như sau:

Kính gửi. Thả 70kg cá lóc cho thứ 3. (26/9/23). Như sau:
Tối thứ 2 thả trước 40kg cá lóc
10h sáng thứ 3 thả tiếp 30kg cá lóc.

Rất mong sự ủng hộ.
Hồ câu cá voi con.


2023-09-25 14:29:08

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh -
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Thả 70kg cá lóc cho thứ 3.  (26/9/23). Như sau: (2023-09-25 14:29:08)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Thả 70kg cá lóc cho thứ 3. (26/9/23). Như sau: (2023-09-25 14:29:08)
Shopping cart