Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Sáng sơm thứ 4 ngày 9/8 thả tiếp 70kg cá chép zin và 5 khoen chép. (2023-08-08 19:24:06)

Kính gửi. Sáng sơm thứ 4 ngày 9/8 thả tiếp 70kg cá chép zin và 5 khoen chép.

Kính gửi. Sáng sơm thứ 4 ngày 9/8 thả tiếp 70kg cá chép zin và 5 khoen chép.

Tích cực kiêu gọi sự ủng hộ.

Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2023-08-08 19:24:06

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Hội Ngộ - Heo hôm nay 1100 . (2022-01-03 11:29:40)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Sáng sơm thứ 4 ngày 9/8 thả tiếp 70kg cá chép zin và 5 khoen chép. (2023-08-08 19:24:06)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. Sáng sơm thứ 4 ngày 9/8 thả tiếp 70kg cá chép zin và 5 khoen chép. (2023-08-08 19:24:06)
Shopping cart