Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2023-11-02 19:00:54)

Kính gửi.

Kính gửi.
Tối thứ 5 (2/11) thả trước 40kg cá lóc và 4 khoen cá lóc 100. Hẹn 11h thứ 6 thả tiếp lần 2.
Báo cáo: 4 lóc khoen hugo lên 1 còn 3.

Xin chú ý: hết giờ hết suất lên cá khoen là không hợp lệ nhé.

(Hồ lóc áp dụng suất 5 giờ 250k)
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh.


2023-11-02 19:00:54

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Chép bụ. 8h (2023-09-22 08:16:55)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2023-11-02 19:00:54)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2023-11-02 19:00:54)
Shopping cart