Hồ Câu Voi Con – Kính gửi (2023-09-21 08:58:17)

Kính gửi

Kính gửi
Thứ 6 (22/9) vẫn thả 100kg chép zin cứng. (Nhớ thủ nhộng ong nhé. Hay có vụ này lắm vào sáng sớm). 100kg chép sẻ thực hiện thả trước vào 21h tối thứ 5 nhé. Hồ câu cá voi con. Rất mong sự ủng hộ.


2023-09-21 08:58:17

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - THẢ CÁ LÓC KHOEN (2022-07-29 21:08:34)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi (2023-09-21 08:58:17)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi (2023-09-21 08:58:17)
Shopping cart