Hồ Câu Voi Con – Kính gửi (2022-06-20 13:50:33)

Kính gửi

Kính gửi
Thả cá thứ 3 (21/6).
Hồ chép thả tiếp 80kg chép zin.

Hồ lóc: thả 100kg cá lóc. Chia thả: (8h thả 60kg và 2h thả 40kg)

Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q. Bình thạnh
2022-06-20 13:50:33

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Nàng 2 về hồ. 150kg cá nàng 2 xuống hồ. Hẹn thả tiếp 50kg vào ngày khai Đao. Thứ (2022-04-26 13:42:45)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi (2022-06-20 13:50:33)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi (2022-06-20 13:50:33)
Shopping cart