Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2022-06-13 20:16:41)

Kính gửi.

Kính gửi.
Sáng Thứ 3 (14/6) thả tiếp 80kg chép lớn nhé. (Hồ chuyên chép)

Hồ chuyên Lóc. Thứ 3 đánh suất 4 giờ = 120k nhé.
Tình trạng cá lóc nền nhiều và rất nhiều. Cần đưa lên bờ để làm sạch cá con. Tạo khí thế mạnh cho hồ chuyên lóc sau này.
(Nếu tối thứ 3 nhiều cần em triển khai câu xuyên đêm luôn.)2022-06-13 20:16:41

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - HỒ CHUYÊN CÁ TRA (2021-10-24 18:53:19)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2022-06-13 20:16:41)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2022-06-13 20:16:41)
Shopping cart