Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2022-03-09 17:45:59)

Kính gửi.

Kính gửi.
Thứ 5, 6. Hồ Voi Con tiếp tục thả mỗi ngày 100kg cá chép zin nhé.

(Sáng thứ 5 em lại nuôi Heo Chép vàng tiếp nhé. Huy Vọng ở dưới hồ được lâu lâu).

Chú ý: Voi Con không bắt buột Quý Cần phải nuôi Heo nhé” tự do vẫn thích hơn.

Chúc mừng chú Hùng nhé. Heo non. Nhưng vui là ok. Hehe.
2022-03-09 17:45:59

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Báo cá tiếp tục bên hồ đài nha!
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2022-03-09 17:45:59)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2022-03-09 17:45:59)
Shopping cart