Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2021-12-04 21:41:37)

Kính gửi.

Kính gửi.
Hồ chép. Chủ nhật thả tiếp 100kg cá chép cử sáng.
Hồ chim. Chủ nhật thả 1 cử vào buổi sáng nhé.

Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh2021-12-04 21:41:37

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Út Lệ thả 200kg cá trắm cỏ size 2-6kg/con ! Hồ thu lại cá 40n/kg ( chép-phi-trắm (2021-11-25 11:34:13)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2021-12-04 21:41:37)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2021-12-04 21:41:37)
Shopping cart