Hồ Câu Voi Con – Kính gửi (2021-10-29 18:19:23)

Kính gửi

Kính gửi
Thả 100kg Cá Lóc Thứ 7 nhé. (30/10)
Em chia 2 cử thả.
7h thả 60kg, 11h thả 40kg.
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2021-10-29 18:19:23

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Lóc (2021-12-22 09:00:58)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi (2021-10-29 18:19:23)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi (2021-10-29 18:19:23)
Shopping cart