Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2021-05-05 19:31:32)

Kính gửi.

Kính gửi.
Thả tiếp 100kg cá Chép Zin. Thứ 5. (6/5)
(Cảm Thông: hiện tại tình hình kinh doanh khó khăn. Nên voi con tạm thời không thả cá 2 ngày thứ 4 và thứ 6).
Hồ câu cá voi con.


2021-05-05 19:31:32

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - A Quân. Tuyển người vợt cá (2021-04-11 12:22:12)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2021-05-05 19:31:32)
Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2021-05-05 19:31:32)
Vui lòng để lại đánh giá

Để lại bình luận

Shopping cart